Search:   Avanceret søgning

Vilkår for anvendelse

Handelsbetingelser og ophavsret

 • Downloadede billeder må kun anvendes til det aftalte formål. Billedmaterialet må ikke udlånes og udnyttelsesretten må ikke videresælges/overdrages uden udtrykkelig aftale med fotografen.
 • Hvis en sådan tilladelse foreligger, skal prislistens betingelser respekteres under alle forhold, og afregning til fotografen skal ske efter prislistens takster. Ved enhver videreudnyttelse skal der fremsendes en specificeret opgørelse over de anvendte billeder med oplysning om dato for anvendelse, salgspris/¬bruger etc. Dette gælder også for billeder fremsendt i udvalg.
 • Det er tilladt at anvende de digitale billeder fra fotodatabasen til layout-formål. Billederne må kun offentliggøres, mod honorar i fx Blade, aviser, bøger, reklamer mm. Husk fotografens fulde navn angives ved billedet - iflg. fotografiloven.
 • Når leverede fotos har været offentliggjort, skal et eksemplar af publikationen fremsendes vederlagsfrit til fotografen.
 • Alle leverede billeder som opbevares i arkiv efter aftale, skal betragtes som kommissionsvarer, og skal på opfordring straks udleveres.
 • Billeder anvendt fra arkiv samt genanvendelse af billeder skal automatisk af¬regnes til fotografen senest 30 dage efter brug. Såfremt fotografen ikke har modtaget skriftlig besked om anvendelsen senest 30 dage efter benyttelsen debitteres et tillæg på 100% pr. billede.
 • Alle billeder leveres i henhold til Ophavsretslovens bestemmelser – ophavsretten tilhører fotografen.
 • Billeder må ikke udsættes for ændringer i form af sammenklipning/sammenkopiering og elektronisk manipulation etc. uden fotografens udtrykkelige tilladelse i hvert enkelt tilfælde. (Evt. sammenklippede billeder beregnes efter antallet af anvendte billeder).
 • Ved al offentliggørelse skal der ved billedet anføres: Foto: (fotografens navn). Ved udeladelse af fotografnavn beregnes et tillæg til billedprisen på 100%.
 • Ved kommerciel brug af et billede påhviler det brugeren at sikre sig fornøden tilladelse fra de afbillede personer. De leverede billeder er normalt ikke modelfotos. Ved publicering af billeder, hvori en anden ophavsmands værk indgår, er brugeren selv ansvarlig for eventuelle økonomiske krav, der måtte blive rejst af denne.
 • Alle priser er inklusiv moms hvor intet andet er anført.


Der tages forbehold for tryk-/tastefejl, afvigelser fra det skrevne samt de viste billeder.

Er du i tvivl, så kontakt os.